Katowice, 27 kwietnia 2013

Foto: Beata Bolesławska - Frąc