Sosnowiec, 1 czerwca 2013

Foto: OŚWIATA Sp. z o.o.