Katowice, 26 - 27 października 2013

Foto: Joanna Nowicka, Tomasz Mikołajczyk