Katowice, 7 lutego 2013

Foto: Marek Mierzwa, Cezary Olchawa, Karolina Szczygieł