Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje oraz wystąpienia (komunikaty i postery) członków Stowarzyszenia Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY.

Rok 2016

P. Zwoliński, Podróż w głąb kryształów dzięki TIK, TIK w Edukacji, 4 (2016), 34 – 37 (artykuł)

P. Zwoliński, Po co szkole stowarzyszenie?, II Kongres TIK w Edukacji, Toruń, 20 – 21 października 2016 (prelekcja)

Rok 2015

P. Zwoliński, C. Olchawa, ONI eksperymentują!, Orbital (biuletyn Polskiego Towarzystwa Chemicznego), 1 (2015), 23 – 26 (artykuł)

P. Zwoliński, TIKOKIBSE – nowe podejście w edukacji przyrodniczej, łączące 3 dobrze znane trendy dydaktyczne: studium nad wdrożeniem wybranych rozwiązań w nauczaniu chemii, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych: „Problemy współczesnej dydaktyki przedmiotów przyrodniczych oraz możliwości ich rozwiązania”, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 19 – 20 czerwca 2015 (poster)

Rok 2014

P. Zwoliński, C. Olchawa, Ekozaduma, Ekoślązaczek (dodatek do Magazynu Szkolnego), 2014, 10

C. Olchawa, P. Zwoliński, Szkodzimy tylko sobie, Ekoślązaczek (dodatek do Magazynu Szkolnego), 2014, 11

Rok 2013

B. Machura, A. Świtlicka, P. Zwoliński, J. Mroziński, B. Kalińska, R. Kruszyński, Novel bimetallic thiocyanate-bridged Cu(II)–Hg(II) compounds - synthesis, X-Ray studies and magnetic properties, Journal of Solid State Chemistry, 197 (2013), 218 – 227, doi: 10.1016/j.jssc.2012.08.041

Rok 2012

J. G. Małecki, P. Zwoliński, Synthesis, characterization and molecular structure of Pd(II) complex containing the methyl-hemiacetal form of isonicotinaldehyde, Polyhedron, 39 (2012), 85 – 90, doi: 10.1016/j.poly.2012.03.025

P. Zwoliński, Właściwości materii – realizacja zagadnienia metodą warsztatową, V międzynarodowa konferencja „Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych” (DidSci 2012), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 27 – 29 czerwca 2012 (komunikat)

Rok 2011

P. Zwoliński, Chemia dla zrównoważonego rozwoju – wybrane problemy, [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice, 2011, 58 – 70 (artykuł)