Piotr Zwoliński

Piotr Zwoliński

ur. 8 sierpnia 1988 w Mysłowicach,
chemik, popularyzator nauki, społecznik

 • ukończył studia pierwszego (2010) i drugiego stopnia (2012) na kierunku chemia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zdobywając tytuł magistra,
 • 2012 uzyskał kwalifikacje do nauczania przedmiotu chemia, zaliczając podyplomowe studia pedagogiczne,
 • uczestnik licznych szkoleń dotyczących pracy z młodzieżą, a także marketingu i przedsiębiorczości akademickiej (brał udział m.in. w cyklu treningów i warsztatów psychologicznych zorganizowanym przez Fundację dla Ludzi Potrzebujących Pomocy GNIAZDO, przygotowującym do pracy na rzecz środowisk wykluczonych społecznie oraz w kompleksowym projekcie szkoleniowym "Akademik – młody przedsiębiorca" zrealizowanym przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych),
 • od 2012 stażysta pilotażowego programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. "Praca z Klasą" (nauczyciel w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach),
 • zwolennik wdrażania idei psychologicznych oraz biznesowych w sferze dydaktyki i popularyzacji,
 • 2008 - 2012 udzielał się jako wolontariusz Profilaktycznego Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży z Katowic – Szopienic „Szansa”, za co w 2011 otrzymał specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta Katowice,
 • 2009 - 2012 działał w Studenckim Kole Naukowym Zrównoważonego Rozwoju WIDMO przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (2010 - 2011 pełnił funkcję przewodniczącego),
 • 2010 odbył staż naukowy w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu przy projekcie „Nowe Wydajne Luminofory do Oświetleń i Koncentratorów Słonecznych – NEW LOKS”,
 • 2011 - 2012 realizował autorski cykl zajęć dla młodzieży pod nazwą „Eksperymentatorzy”, dotyczących doświadczalnego aspektu dziedzin przyrodniczych w Mysłowickim Ośrodku Kultury,
 • 2011 był liderem dwóch projektów edukacyjnych w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat studencki” (pod szyldem akcji MŁODY NOBEL i WŁASNOŚĆ = JASNOŚĆ),
 • współpracował ze Śląskim Zespołem ds. Edukacji Praw Człowieka Amnesty International (2009 - 2011, z przerwami), Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” (2010) i Stowarzyszeniem Śląska Kawiarnia Naukowa (2010),
 • 2011 - 2012 tutor "Akademii Przyszłości" w Mysłowicach,
 • 2010 został laureatem ogólnopolskiego Konkursu na Innowacyjny Pomysł Biznesowy w ramach projektu „Kreator Innowacyjności",
 • stypendysta Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (2009/2010, 2010/2011), Jego Magnificencji Rektora UŚ (2011/2012) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011/2012),
 • 2011 JM Rektor UŚ wyróżnił go za aktywność społeczno - naukową,
 • współautor publikacji oryginalnych z zakresu chemii koordynacyjnej J. G. Małecki, P. Zwoliński, Synthesis, characterization and molecular structure of Pd(II) complex containing the methyl-hemiacetal form of isonicotinaldehyde, Polyhedron, 39 (2012), 85-90, doi: 10.1016/j.poly.2012.03.025 (IF=2.057; MNiSW=30) oraz B. Machura, A. Świtlicka, P. Zwoliński, J. Mroziński, B. Kalińska, R. Kruszyński, Novel bimetallic thiocyanate-bridged Cu(II)-Hg(II) compounds - synthesis, X-Ray studies and magnetic properties, Journal of Solid State Chemistry, 197 (2013), 218-227, doi: 10.1016/j.jssc.2012.08.041 (IF=2.159; MNiSW=30),
 • autor artykułu przeglądowego Chemia dla zrównoważonego rozwoju – wybrane problemy, [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice, 2011, 58-70,
 • uczestnik V międzynarodowej konferencji "Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych" (DidSci 2012) organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, podczas której wygłosił komunikat pt. "Właściwości materii – realizacja zagadnienia metodą warsztatową",
 • absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach A.D. 2007,
 • obserwator polityki krajowej, wielbiciel rocka i polskiego kina.